Bedre trinn for trinn:

Byutviklingen, boligområdene, kollektivtrafikken, lufta,
samferdselen, energibruken …

Vi utreder, foreslår, planlegger og gir råd

Nytt regjeringskvartal i Oslo:
Civitas har i samarbeid med Nordic Office of Architecture, Multiconsult og SLA bistått Statsbygg i å utarbeide plangrep og planforslag med konsekvensutredning.

Les mer om planene på Statsbyggs hjemmesider