Bedre trinn for trinn:

Byutviklingen, boligområdene, kollektivtrafikken, lufta,
samferdselen, energibruken …

Vi utreder, foreslår, planlegger og gir råd

Asbjørg Næss

Eivind Orre

Eivind Selvig

Elin Enlid

Jomar Lygre Langeland

Marit Øhrn Langslet

Gaute Taarneby

Olav Fosli
Ole Falk Frederiksen

Reidun Rimberg

Rolv Lea

Rune Opheim

Tine Aagesen

Tone Færøvik

Truls Lange