Eivind Selvig

cand. scient.

Eivind

er cand.scient. i geologi fra Universitetet i Oslo og har i mer enn 20 år arbeidet med klima- og energiutfordringer samt andre luftforurensninger internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Han har i denne sammenheng vært prosjektleder for en rekke analyser og utredninger samt utvikling av beregningsmodellen www.klimagassregnskap.no. Han har gitt betydelige bidrag til en rekke sentrale tiltaksanalyser, handlingsplaner og statlige programmer; blant annet Nasjonale klimatiltaksanalyser i 2000, 2005, 2010 (Klimakur 2020), Nasjonale tiltaksanalyser for reduksjon av NOX, SO2 og nmVOC, Tiltaksanalyse for lokal luftkvalitet i Oslo, Klima- og energiplan for Osloregionen og blant annet de statlige programmene Framtidens Byer og FutureBuilt.

Eivind har tidligere arbeidet ved Senter for Utvikling og Miljø (Universitetet i Oslo), Direktoratet for Naturforvaltning og Statens forurensningstilsyn (nå Klif) og siden 1999 i Civitas. Med mer enn 20 års erfaring fra forskning, utredning og forvaltning har han et bredt kontaktnett og benyttes flittig som foredragsholder.

 

eivind.selvig@civitas.no  |  +47 920 86 798

Spør meg om

Klima- og energi

Regional luftforurensning

Lokal luftforurensning og luftkvalitet

Støy

Vassdragsforvaltning og kraftproduksjon

Miljøkostnader

Metodeutvikling

 

 

“Klimaet kan reddes, men ett enkelt sesam-sesam finnes ikke.
Jeg vet om mange”

FOR EKSEMPEL

 

 

Klimagassregnskap.no

Dette er en gratis web-basert modell for klimagassberegninger for bygg og byggeprosjekter. Modellen gir muligheten til å beregne byggets klimaspor eller karbonfotavtrykk, en livsløpsberegning. Den store styrken til modellen er det helhetlige perspektivet der bygget er satt som sentrum for beregningene.

 

Les mer om modellen, om prosjekter som har tatt den i bruk, lag deg brukerkonto og ta den i bruk selv her:

 

klimagassregnskap.no 

 

Eivind har i arbeidet samordnet og organisert flere arbeidsgrupper med representanter for flere kommuner og alle regionale etater.

Copyright © AS Civitas 2017

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Asbjørg Næss | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.