Erik Berge

meteorolog ph.d.

Erik

er meteorolog fra Universitetet i Bergen, og utnytter sin kunnskap om vær og klima i samfunnsplanlegging, energi og miljøspørsmål. Han har en allsidig bakgrunn fra bruken av meteorologifaget og har særlig gode kunnskaper innen lokalklima og bymiljø, vind og vindkomfort rundt bygninger, nedbør og ekstremverdier. Han har også lang erfaring fra arbeid med vindenergi og utvikling av vindparker, og fra området luftkvalitet og spredning av luftforurensning. Vær- og klimaspørsmål griper inn i mange samfunnsområder og inngår ofte som en viktig premiss for å finne gode løsninger. «Alle snakker om været», Erik gjør noe med det når han arbeider for et godt lokalklima der mennesker oppholder seg.

 

erik.berge@civitas.no  |  +47 951 23 104

Spør meg om

Lokalklima

Vindforhold

Vindenergi

Solenergi

Luftkvalitet

Nedbør

Ekstremverdier

Klimaendringer

Klimaframskrivinger

Forskning og utvikling

“Medvind er bedre enn motvind – eller? …”

 

Copyright © AS Civitas 2017

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Asbjørg Næss | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.