Gaute Taarneby

transport- og siviløkonom

Gaute

er utdannet transportøkonom ved Høgskolen i Molde og siviløkonom fra Handelshøyskolen/Bedriftsøkonomisk institutt. Fra handelshøyskolen har Gaute spesialisering innen logistikk og markedsføring/markedsundersøkelser. Han har ledet flere prosjekter innenfor både samferdsel, logistikk og eiendomsutvikling. Han har senere årene hatt spesielt fokus på intermodale terminaler og samhandlingen mellom sjø-, bane- og vegtransport. Gaute har generelt bred erfaring med prosjektledelse, analyse og utredninger innenfor samferdsel, miljø og planprosesser.

I tillegg til egen fagkompetanse vektlegger Gaute god og målrettet ledelse av prosjekter, hvor den beste fagkompetanse hentes inn etter behov både internt og eksternt.

 

gaute.taarneby@civitas.no  |  +47 932 43 136

Spør meg om

Prosjektledelse

Samferdsel

Transport og logistikk

Eiendomsutvikling

Markedsanalyser

Konsekvensutredninger (KU)

Økonomiske analyser

Miljø

 

FOR EKSEMPEL

 

 

Miljørapporter

Årlige og kvartalsvise miljørapporter for 35 kjøpesentre innenfor temaene energibruk, klimagassutslipp, avfall og HMS.

 

For Sektor Gruppen 2011–

 

 

Brager Papirfabrikk

Arkitektkonkurranse (parallelloppdrag) og reguleringsplan for ombygging av Brager Papirfabrikk til leilighetskompleks (180 boenheter)

 

For Landfalløya 7 AS, 2012–2013 (Illustrasjon: Halvorsen & Reine)

 

 

Bergen nye storhavn

Utredning av alternative lokaliseringer av ny havn og nytt logistikksenter i Bergensregionen m/behovsanalyse, dimensjonering, konsept/layout og konsekvensutredning.

 

For Hordaland fylkeskommune, 2009–2010

 

 

Kollektivprosjekt Elverum

Planlegging og iverksetting av ny ruteplan og ny skysstasjon i sammenheng med togstasjonen (rutebilstasjon) samt to nye gateterminaler.

 

For Hedmark trafikk, 2010

 

 

Energibruk og utslipp til luft innenfor transport

Utredningen som gir en oversikt over energibruk og utslipp til luft og en sammenligning mellom ulike transportformer for passasjer- og godstransport i utvalgte korridorer.

 

For Statistisk sentralbyrå / Statens vegvesen, 2007–2008 (Bilde: Rana Blad)

 

 

 

Copyright © AS Civitas 2017

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Asbjørg Næss | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.