Hvordan vi jobber

UTREDER

Kunnskap må ligge til grunn

Vi utfører utredninger som spenner fra enkle sammenstillinger og analyser til mer omfattende prosjekter som nærmer seg forskning. Civitas er også engasjert i evalueringsoppdrag.

 

 

 

PLANLEGGER

Det formelle må være på plass

Civitas arbeider med planlegging etter Plan- og bygningsloven, men bidrar også i mange andre og mer uformelle planleggings- og samarbeidsprosesser. Vi har oversikt over de formelle kravene loven stiller til ulike planer og planprosesser.

 

 

 

FORESLÅR

Problemer ber om ideer

I mange oppdrag er hensikten å finne gode, konkrete forslag, enten det gjelder fysiske løsninger, fremgangsmåter eller rekkefølger å gjøre tingene i. Vi bygger våre forslag på analyser og resonnementer, kunnskap og innsikt som utredningene og annen erfaring gir oss.

 

 

 

GIR RÅD

Viser vei i planleggingsjungelen

Civitas har bred erfaring med tilrettelegging, oppfølging og ledelse av omfattende planprosesser frem mot omforente løsninger. Vi engasjeres ofte som rådgivere for å veilede våre oppdragsgivere gjennom ”planleggingsjungelen”. Ofte kan flere oppdragsgivere være involvert samtidig i samme oppdrag.

 

 

 

TVERRFAGLIG

Vi pirker i hverandres felt

Alle i Civitas har spesialfelt, men vi drøfter gjerne oppgavene fritt på tvers av fagskillene. Å pirke borti andres felt er det som må til for at arbeidet virkelig skal bli tverrfaglig. Vår bakgrunn spenner fra småskala skapende arbeid til ledelse i tyngre forskningsmiljøer og fra privat virksomhet til offentlig forvaltning. Mange oppgaver viser seg å være tjent med tilnærming fra flere angrepsvinkler samtidig.

 

 

 

UAVHENGIG

Vi sier i fra

Oppdragsgiveren bestemmer over oppdragene og løsningene, men vi sier fra dersom vi ser faglige svakheter i resonnementer eller løsninger. Det øker oppdragsgivernes trygghet for sine beslutninger, og gjør at vi sammen forstår oppgavene rett. På denne måten ivaretar vi også vår faglige integritet og uavhengighet.

 

 

 

MÅLRETTET

Det er resultatene som teller

Dokumenter, rapporter og andre skriv er nødvendige midler i planlegging, men er sjelden et mål i seg selv. Vi anstrenger oss for å finne løsninger og fremgangsmåter som bringer sakene fremover og gir resultater i praksis. Her er engasjement i miljøspørsmål og andre samfunnsforhold en viktig drivkraft som vi gjerne mobiliserer til fordel for oppdragsgiverne og oppgavene.

Copyright © AS Civitas 2022

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Olav Fosli | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.