Bedre trinn for trinn:

Byutviklingen, boligområdene, kollektivtrafikken, lufta,
samferdselen, energibruken …

Vi utreder, foreslår, planlegger og gir råd

Asbjørg Næss

Eivind Selvig

Elin Enlid

Jomar Lygre Langeland

Gaute Taarneby

Olav Fosli

Ole Falk Frederiksen
Reidun Rimberg

Daniel Mathé

Rolv Lea

Rune Opheim
Silje Hoftun

Marte Vidje

Tone Færøvik

Truls Lange