Bedre trinn for trinn:

Byutviklingen, boligområdene, kollektivtrafikken, lufta,
samferdselen, energibruken …

Vi utreder, foreslår, planlegger og gir råd

NY BOK
Gustav Nielsen og Truls Lange
Byttepunkter for sømløse kollektivnett
Råd om planlegging og utforming.

Boken er skrevet på oppdrag fra TØI og deres TRANSbytt-prosjekt.
Se mer og last ned