Marit Øhrn Langslet

arkitekt

Marit

er arkitekt med mastergrad fra NTNU. Hun har allsidig erfaring som spenner fra regional planlegging til regulering og prosjektering, innen både privat og offentlig virksomhet. Hovedfelt er areal- og transportplanlegging og by- og tettstedsutvikling.

Marit har vært samferdselsrådgiver i Akershus fylkeskommune, og hatt en sentral rolle i plansekretariatet for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Hun har opparbeidet bred kunnskap om regionale og lokale utviklingstrekk og utfordringer, samt mye erfaring med medvirkningsprosesser og formidling.

Marit har tidligere jobbet som arkitekt, og undervist deltid ved universitetet på Ås i lokal planlegging og stedsutvikling.

 

marit.langslet@civitas.no  |  +47 934 86 304

Spør meg om

Samordnet areal- og transportplanlegging

Sentrums- og tettstedsutvikling

Mulighetsstudier

Regionale planer

Kommuneplaner

Reguleringsplaner

Kart og diagrammer

 

 

 

FOR EKSEMPEL

 

Regional plan for areal og transport
i Oslo og Akershus

Prognosene viser at folketallet i Oslo og Akershus vil øke med 260.000 personer frem mot 2030. Hvor skal disse menneskene bo, arbeide og hvordan skal de reise i fremtiden? Hvordan kan vi samarbeide for å utnytte mulighetene veksten gir? Etter en omfattende prosess over tre år med faglige utredninger og politisk medvirkning, konkluderte Oslo kommune og Akershus fylkeskommune med en felles plan i desember 2015. Marit var medarbeider i plansekretariatet for Akershus fylkeskommune og sentral i faglig prosess og utarbeiding av plandokument.

 

Les mer om planen på plansamarbeidet.no

Copyright © AS Civitas 2017

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Asbjørg Næss | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.