Njål Arge

sivilingeniør

Njål

er sivilingeniør med samferdsel som hovedarbeidsfelt, men han har i lang tid også arbeidet innen tverrfaglig samfunnsforskning, først ved Norsk institutt for by- og regionforskning og så ved Forskningsrådet. Derfor er han opptatt av å bruke forskningsresultater i utredninger og praktisk planlegging. Njåls faglige ”plattform” er samferdsel, men han deltar også i prosjekter innen andre fagfelt som arealplan, by- og regionalutvikling, klima og energi samt prosjekt- og prosessledelse.

 

njal.arge@civitas.no  |  +47 954 31 660

Spør meg om

Regionplanlegging

Samferdsel

By- og regionalutvikling

Klima og transport

Arealplanlegging

 

“Jeg omsetter forskningskunnskap til praktisk planlegging”

 

Copyright © AS Civitas 2017

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Asbjørg Næss | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.