Ole Falk Frederiksen

sivilingeniør og planlegger

Ole

er sivilingeniør og planlegger med over 30 års erfaring. Han har et stort engasjement i utvikling av byer og tettsteder i et samspill mellom private og offentlige aktører. Det er en stor utfordring å få tverrfaglige og kompliserte planer til gjennomførbare prosjekter. Han har opparbeidet en tverrfaglig miljø- og arealplanleggingskompetanse og har erfaring med å lede tverrfaglige plan- og medvirkningsprosesser.

 

ole.falk.frederiksen@civitas.no  |  +47 917 26 417

Spør meg om

Byutvikling

Knutepunktsutvikling

Reguleringsplaner

Kommunedelplaner

Konsekvensutredninger (KU)

Kost-nytteanalyser

Prosjektedelse

Prosessledelse

 

“Noen sier jeg er utbyggernes mann. Ja, jeg viser dem hvordan de kan forene sine interesser med allmennhetens og få tilslutning.”

FOR EKSEMPEL

 

 

Kommunedelplan Leknes for Vestvågøy kommune

 

MunchDeichmanreguleringen for HAV Eiendom AS

 

Byutvikling Filipstad for Oslo Havn KF

 

Utvikling av Økern som sted for Steen og Strøm AS

 

Ski mot 2050 for Ski kommune

 

Aker brygge de neste 20 år for Norwegian Property AS

 

Byutvikling Vika for Norwegian Property, Storebrand, Pecuna og Vestre Viken

 

Østensjøveien 40-52 for Norsk Dentaldepot, CM Mathiesen og Pecunia

 

Euroterminalen i Kristiansand for Scage Eiendom og ROM Eiendom

 

NTP knutepunkt eksempler for JBV, Statens Vegvesen og Avinor

 

Byutvikling Lierstranda for Eidos AS

Copyright © AS Civitas 2017

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Asbjørg Næss | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.