Noen av våre oppdragsgivere de siste årene

Listen er lang og mangfoldig. Vi har gjort store jobber for små oppdragsgivere og små for store. Og omvendt naturligvis. Sant å si er vi ganske stolte av bredden og omfanget.

 

 

PRIVATE OG OFFENTLIGE VIRKSOMHETER

DIREKTORATER, VERK
OG TILSYN

 

DEPARTEMENTER

Aberdeen Asset Management

AC Nor Gruppen

AF Gruppen

Akershus Eiendom

Anthon B. Nilsen AS

Aspelin-Ramm

Avantor

Avinor

Bjørvika Infrastruktur

Boligeierforeningen Aker Brygge

Bryn eiendom

Centra Eiendom AS

Color Line

Det Norske Radiumhospital

Diakonhjemmet

Eidos

Entra eiendom

Forsvarsbygg

FutureBuilt

Gardermoen Næringspark AS

Gjensidige Eiendom

HAV Eiendom

Hedmark Trafikk

Holt Eiendom

JM

Kongsberg eiendomsselskap AS

Larvik Havn

Linstow Eiendom

Løvenskiold Vækerø

Mustad Eiendom

Møller Eiendom Norge AS

NAL | EcoBox

Nettbuss

NHO

Norges Skogeierforbund

Nortura

Norwegian Property

NSB

Norsk Dental Depot

Norsk Energi

Norsk kommunalteknisk forening (NKF)

Norsk Hydro

Norsk Petroleumsinstitutt

NRK

OBOS

Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark

Oslo Havn

Pecunia AS

Posten Norge

Rikshospitalet

Rogaland kollektivtrafikk

Rom Eiendom

Ruter

Salto Eiendom

Sandekra AS

Sandvika Byutvikling

Scandinavian Development AS

Schage Eiendom

Selvaag

Sektor Gruppen

Skanska

Skyss

SNP Gardermoregionen

Statkraft

Statnett

Statsbygg

Steen & Strøm Norge AS

Storebrand Eiendom

Stor-Oslo prosjekt AS

Team Trafikk

Tesla Motors Norway AS

Tjuvholmen Utvikling

Trafikanten

Troms fylkestrafikk

Veidekke

Øie Eiendomsutvikling AS

ÅF Advansia

Helse- og omsorgsdepartementet

Klima- og miljøverndepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

 

 

FYLKESKOMMUNER

Akershus

Aust-Agder

Buskerud

Hedmark

Hordaland

Møre- og Romsdal

Nordland

Oppland

Rogaland

Sør-Trøndelag

Telemark

Troms

Vestfold

Østfold

 

 

KOMMUNER

Asker

Bamble

Bergen

Bodø

Bærum

Drammen

Elverum

Etnedal

Flesberg

Flå

Fredrikstad

Gjøvik

Gol

Grane

Hamar

Harstad

Hattfjelldal

Hemnes

Hemsedal

Hol

Kongsberg

Kristiansand

Larvik

Lier

Lillehammer

Lindås

Lørenskog

Moss

Nes

Nesodden

Nord-Aurdal

Nore og Uvdal

Oppegård

Oslo

Porsgrunn

Ringerike

Rollag

Sandefjord

Sarpsborg

Skedsmo

Ski

Skien

Stavanger

Stryn

Sør-Aurdal

Tromsø

Trondheim

Tønsberg

Ullensaker

Vang

Vefsn

Vestre Slidre

Vestvågøy

Østre Slidre

Ål

Ålgård

Åmot

 

Folkehelseinstituttet

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Vestfold

Husbanken

Jernbaneverket

Miljødirektoratet

NORAD

Norges Vassdrags- og energidirektorat

Riksantikvaren

Riksrevisjonen

Statens bygningstekniske etat

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Statens vegvesen Region sør

Statens vegvesen Region øst

Statens vegvesen Region vest

 

 

INTERKOMMUNALE
SAMARBEIDSORGAN

Bergen og omland havnevesen

Buskerudbyen

Follorådet

KS – kommunesektorens organisasjon

Nedre Glomma

Osloregionen

Rogalliansen

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike

Vestlandsrådet

Vestviken

Øvre Romerike Utvikling

Østlandssamarbeidet

 

 

FORSKNINGS-
INSTITUSJONER

NIBR, Norsk Institutt for By- og regionforskning

NILU, Norsk Institutt for Luftforskning

NIVA, Norsk Institutt for Vannforskning

NTNU, Norges Tekniske Universitet

Nordlandsforskning

Norges forskningsråd

Sintef Byggforsk

Sintef Energi

Sintef - ZEB, The Research Centre on Zero Emission Buildings

TØI, Transportøkonomisk Institutt

Vestlandsforskning

Østlandsforskning

 

 

INTERNASJONALE

EU North Sea Interreg HiTrans

Göteborgs kommun, Stadskanseliet

Nordisk ministerråd

Göteborg stad, Trafikkontoret

Svenska kommunförbundet

Vägverket i Sverige

UAB Forumas, Litauen

 

Copyright © AS Civitas 2022

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Olav Fosli | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.