Reidun Rimberg

sivilarkitekt

Reidun

er sivilarkitekt fra Norges tekniske høgskole. Hun har lang erfaring med planlegging og forvaltning både fra offentlig og privat sektor, og har svært god kjennskap til lovgrunnlag og saksbehandling. De viktigste arbeidsfeltene er arealplanlegging og konsekvensutredning. Reidun har i en rekke større saker både hatt ansvar for tilrettelegging av planprosessen og for fremstilling av nødvendig materiale.

Reidun kan levere

Arealplanlegging med utarbeidelse av blant annet reguleringsplaner og konsekvensutredninger

Bistand med opplegg og gjennomføring av planleggingsoppgaver, for sikring av både faglig innhold og nødvendige lover og prosedyrer.

Fremstilling av materiale for politisk behandling, herunder sammenfatning av utredninger og grunnlagsmateriale.

 

reidun.rimberg@civitas.no  |  +47 977 51 608

Spør meg om

Arealplanlegging

By- og tettstedsutvikling

Reguleringsplaner

Konsekvensutredninger (KU)

Gjennomføring av planprosesser

 

“Uten et nøyaktig arbeid bak kulissene vil hverken opera eller andre bygg bli virkelighet og stå og skinne”

Nasjonalmuseet på Vestbanen

Innpassing av Nasjonalmuseet og evt. kontorbygg med til sammen ca. 70.000 kvm. Ansvar for utarbeidelse og fremstilling av reguleringsplan med konsekvensutredning med utgangspunkt i avholdt arkitektkonkurranse.

 

Statsbygg, 2009– (pågår)

 

 

Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark

Innovasjonspark for næring, forskning og undervisning, i tilknytning til Radiumhospitalet og med Ullern videregående skole integrert i prosjektet. Utvikling med totalt 38.000 kvm. Ansvar for utarbeidelse og fremstilling av reguleringsplan med KU, i samarbeid med Advansia og Dark arkitekter.

 

Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS, 2008–2010

 

 

Sundlandområdet, Drammen

Utvikling av tidligere jernbaneområde med sentrumsbebyggelse og boliger, med totalt ca. 375.000. Ansvar for utarbeidelse og fremstilling av reguleringsplan med tilhørende KU, i samarbeid med Drammen kommune og Alt arkitekter (ikke behandlet).

 

ROM Eiendom AS, 2007–2009

 

 

Tofte Strand, Hurum

Boligutvikling med tilhørende service og arbeidsplasser, med totalt ca. 82.000 kvm. Ansvar for utarbeidelse og fremstilling av reguleringsplan med tilhørende KU, i samarbeid med LPO arkitekter.

 

Anthon B Nilsen Eiendom AS, 2007–2009

 

 

Astrup-Fearnley-museet på Tjuvholmen, Oslo

Museum med tilliggende bebyggelse. Ansvar for utarbeidelse og fremstilling av reguleringsplan i samarbeid med Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS (repr. for Renzo Piano Building Workshop).

 

Tjuvholmen KS, 2007

 

 

Lahaugmoen, Skedsmo

Utvikling av tidligere Lahaugmoen leir med næring og servicevirksomheter. Totalt ca. 250.000 kvm. Ansvar for utarbeidelse og fremstilling av reguleringsplan med tilhørende KU, i samarbeid med LPO arkitekter.

 

Anthon B Nilsen Eiendom AS, 2006–2007

 

 

Tjuvholmen, Oslo

Nytt byområde med boliger og næring, til sammen ca. 148.000 kvm. Ansvar for saksfremstilling og opplegg. Utforming av reguleringsplan i samarbeid med Niels Torp Arkitekter.

 

Selvaag Gruppen / Aspelin-Ramm Gruppen, 2003–2004

 

 

Reguleringsplan for ny opera i Bjørvika, Oslo

Nytt Operabygg med tilhørende arealer i det nye byområdet i Bjørvika. Ansvar for saksfremstilling og opplegg. Utforming av reguleringsplan i samarbeid med arkitektkontoret Snøhetta AS.

 

Statsbygg, 2000–2001

Copyright © AS Civitas 2017

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Asbjørg Næss | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.